Prvotní informace k začátku školního roku 2022/2023

Publikováno: 18. 8. 2022, Autor: Administrátor

Vážení rodiče, milí žáci, přinášíme prvotní informace ke školnímu roku 2022/2023.


Školní rok začíná dne 1. 9. 2022.

  • Pro žáky 1. tříd a děti přípravné třídy je sraz před hlavním vstupem do školy v 8:25 hodin.
  • Pro žáky 2. - 9. tříd začíná vyučování v 8:00 hodin. Vstup do školy je možný od 7:40 hodin.
  • Žáci, kteří přestupují do vyššího ročníku naší školy, se budou hlásit u hlavního vchodu školy v 7:30 hodin, kde jim bude oznámeno, kterou třídu budou navštěvovat. Služba je odvede do příslušné třídy.

Informace k 1. týdnu

1. třídy + přípravné třídy - informace pro první týden
2. - 9. třídy - informace pro první týden

Rozdělení žáků do 1. tříd a dětí do přípravných tříd
Rozdělení žáků a dětí je zveřejněno podle přidělených registračních čísel u zápisu.

Případné další informace budou zveřejněny do 31. 8. 2022.

Základní informace pro školní rok 2022/2023

Základní informace rodičům žáků školy pro školní rok 2022/2023

Přejeme úspěšný školní rok.