Provoz školy od 3.5.2021 - II.stupeň

Publikováno: 30. 4. 2021, Autor: Administrátor

Vážení rodiče, milí žáci, od 3.5.2021 bude škola otevřena pro žáky II. stupně - "rotačním" způsobem.


6. - 9. ročník - povolena prezenční výuka "rotačním" způsobem. Třídy se budou střídat po týdnu podle níže uvedeného přehledu.

6.B, 7.B, 8.B, 8.C, 9.B, 9.C
červená, tyrkysová, 9.D 
3.5. - 7.5. + další sudé týdny prezenční výuka - přítomnost ve škole
10.5. - 14.5. + další liché týdny distanční výuka - nepřítomnost ve škole
6.A, 6.C, 7.A, 7.C, 8.A, 9.A
zelená, fialová, 7.E, 8.D 
 
3.5. - 7.5. + další sudé týdny distanční výuka - nepřítomnost ve škole
10.5. - 14.5. + další liché týdny prezenční výuka - přítomnost ve škole

Další informace

Prevence

V rámci maximální možné  prevence rizika nákazy ve třídách prosíme rodiče, aby neposílali žáky do školy v případě, že se u nich objevují následující příznaky: zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem), ztráta chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýma, ucpaný nos, bolest hlavy.

Povinná ochrana dýchacích cest

Žáci a děti musí používat k ochraně dýchacích cest respirátor bez výdechového ventilu normy FFP2/KN95 nebo roušku s filtrační schopností alespoň 95%.

Testování žáků, dětí a zaměstnanců

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je přítomnost žáků, dětí i zaměstnanců na prezenční výuce podmíněna účastí na testování. Testování žáků, dětí a zaměstnanců je povinné dvakrát týdně, bude probíhat v každém týdnu v pondělí a ve čtvrtek (ihned po příchodu do školy). Pokud se některý žák, dítě nebo zaměstnanec nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními. Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.

Rámcový průběh testování
- učitel vyzvedne třídu v daném čase před vstupem do budovy, žáci si odloží svršky a obuv v šatně
- učitel odvede třídu do testovací místnosti
- proběhne samoobslužné testování s vyčkáním na výsledek (cca 15 minut)
- v případě chybného nebo pozitivního testu vyčká žák nebo dítě na místě na další pokyny
- učitel odvede třídu do příslušné učebny

Pokud při pondělním testování bude výsledek některého žáka pozitivní, bude odveden do vyhrazené místnosti a čekat na vyzvednutí rodičem či pověřenou osobou. Následně musíte kontaktovat ošetřujícího lékaře, který vystaví žádanku na PCR test. V případě negativního PCR testu se žák může vrátit do školy k prezenční výuce (potvrzení je nutné dodat škole). V případě pozitivního PCR testu se nastavuje karanténa podle aktuálních opatření.

Pokud při čtvrtečním testování bude výsledek některého žáka pozitivní, odesílá se domů celá třída. Zde je tedy nutné zajistit si vyzvednutí a pravděpodobně i hlídání na čtvrtek i pátek. Pozitivní žák je lékařem odeslán na PCR test a zbytek třídy čeká na jeho výsledek (ze školy nebudou rodiče získávat informaci se jménem testovaného, pouze obecnou informaci o průběhu testování). V případě negativity se třída vrací k prezenčnímu vyučování. V případě pozitivity je pak celá třída umístěna do karantény (lékař či KHS pošle žáky na PCR testy podle aktuálních pravidel).

Povinné testování se netýká žáků, dětí a zaměstnaců:
- po prodělání onemocnění Covid 19, kdy od posledního pozitivního PCR testu neuběhlo více než 90 dnů,
- s aplikovanou druhou dávkou očkování, kdy od aplikace druhé dávky uplynulo minimálně 14 dní.
- kteří doloží negativní výsledek PCR testu nebo POC antigenního testu provedeného na odběrovém místě ne stašího než 48 hodin.
Ve výše uvedených případech je potřeba při nástupu do školy odezdat třídní učitelce originál potvrzení, škola ho po nezbytnou dobu uchová.

Provozní informace

Prosíme, snažte se načasovat čas příchodu ke škole přesně, aby nedocházelo ke zbytečnému kontaktu osob. Žáci budou vcházet do budovy školy až na pokyn pedagogického pracovníka.

Třídy programu Montessori

Sraz žáků bude před bočním vstupem do křídla Montessori (na "bludišti"). Pedagogický pracovník si vyzvedne příslušnou třídu a žáci budou vstupovat do budovy školy na jeho pokyn bočním vchodem.

Třída Čas vstupu do školy Ukončení vyučování
6.D 7:55 hodin ve 14:00 hodin
7.E, 8.D, 9.D 8:00 hodin podle rozvrhu

Třídy II. stupně

Sraz žáků bude před hlavním vstupem do školy. Pedagogický pracovník si vyzvedne příslušnou třídu a žáci budou vstupovat do budovy školy levým vchodem na jeho pokyn.

Třída  Čas vstupu do školy Ukončení vyučování
6.A, 6.B 7:40 hodin 13:20 hodin
6.C, 7.B 7:45 hodin 13:20 hodin
7.A, 8.B 7:50 hodin 13:20 hodin
7.C, 8.C 7:55 hodin 13:40 hodin
8.A, 9.B 8:00 hodin 13:40 hodin
9.A, 9.C 8:05 hodin 13:40 hodin

Školní stravování

Všem žákům, kteří jsou přihlášeni ke stravování ve školní jídelně a budou v daném týdnu na prezenční výuce, budou v tomto týdnu automaticky přihlášeny obědy. Všem žákům, kteří budou v daném týdnu na distanční výuce, budou v tomto týdnu automaticky obědy odhlášeny.
Žákům tříd 9.B, 9.C a 9.D budou obědy na dny (3.5. a 4.5.), kdy se konají přijímací zkoušky na střední školy, hromadně odhlášeny. Pokud se žák přijímacích zkoušek neúčastní, přijde na vyučování a bude chtít oběd ve školní jídelně, musí si oběd samostatně zajistit zasláním e-mailové zprávy na adresu školní jídelny jidelna@naberanku.cz do neděle 2.5.2021 do 24:00 hodin.
Žáci, kteří jsou na distanční výuce, si mohou odebírat oběd v daném dnu od 12:45 do 13:00 hodin na rampě u školní kuchyně. Případné bližší informace získate na e-mailu školní jídelny jidelna@naberanku.cz.

Další informace

Je zakázána tělesná výchova v interiéru a zpěv.
Kroužky a podobné zájmové aktivity zatím probíhat nemohou.

Všechny výše uvedené informace budou postupně podle potřeby doplňovány a upřesňovány. Prosíme, sledujte je i průběžně.
Vážení rodiče, děkujeme Vám za spolupráci.