Provoz školy od 19.4.2021 - sudý týden

Publikováno: 13. 4. 2021, Autor: Administrátor

Vážení rodiče, milí žáci přinášíme základní informace k provozu školy od 19.4.2021. Tyto informace budou průběžně doplňovány.


V přípravné třídě je povoleno vzdělávání v každém dnu.
Na I. stupni základní školy je povolena rotační výuka podle níže uvedeného rozvrhu.
Na II. stupni základní školy pokračuje distanční výuka.

Rozvrh rotační výuky

1.A, 1.C, 2.A, 3.C, 4.A, 5.A, 5.C, žlutá, modrá, fialová, zelená týden od 12.4.2021 a dále každý lichý týden prezenční výuka - přítomnost ve škole
  týden od 19.4.2021 a dále každý sudý týden distanční výuka - vzdělávání na dálku
1.B, 2.B, 3.A, 3.B, 4.B, 4.C, 5.B, oranžová, bílá, čokoládová, tyrkysová, červená týden od 12.4.2021 a dále každý lichý týden distanční výuka - vzdělávání na dálku
  týden od 19.4.2021 a dále každý sudý týden prezenční výuka - přítomnost ve škole

Provozní informace

Škola bude pro žáky v provozu od 7:40 do 17:00 hodin.
Prosíme, snažte se načasovat čas příchodu ke škole přesně, aby nedocházelo ke zbytečnému kontaktu osob. Žáci budou vcházet do budovy školy až na pokyn pedagogického pracovníka.

Přípravná třída

Sraz dětí bude před hlavním vstupem do školy. Pedagogický pracovník si vyzvedne příslušnou třídu a děti budou vstupovat do budovy školy na jeho pokyn.

Třída  Vstup do školy Oběd Ukončení vyučování Oddělení ŠD
Přípravná 7:50 12:00 11:40 bílá

Třídy programu Montessori - sudý týden

Sraz žáků bude před bočním vstupem do křídla Montessori (na "bludišti"). Pedagogický pracovník si vyzvedne příslušnou třídu a žáci budou vstupovat do budovy školy na jeho pokyn bočním vchodem.

Třída  Vstup do školy Oběd Ukončení vyučování Oddělení ŠD
oranžová 7:50 11:00 14:00 ve třídě 2.T
bílá 7:50 11:05 14:00 ve třídě 4.T 
čokoládová 7:55 11:10 14:00 ve třídě 5.T
tyrkysová 7:55 11:15  14:00  
červená 7:55 11:20  14:00  

Třídy programu s prvky Začít spolu - sudý týden

Sraz žáků bude před hlavním vstupem do školy. Pedagogický pracovník si vyzvedne příslušnou třídu a žáci budou vstupovat do budovy školy na jeho pokyn.

Třída  Vstup do školy Oběd Ukončení vyučování Oddělení ŠD
1.B 7:45 11:40 11:40 šedá
2.B 7:40 11:50 podle pokynů třídní učitelky červená
3.A 7:55 12:10 12:10 růžová
3.B 8:00 12:20 12:10 hnědá
4.B 8:05 12:30 12:30 zelená
4.C 8:05 12:40 12:30 žlutá
5.B 8:10 12:50 12:40 modrá

Další informace

Prevence

V rámci maximální možné  prevence rizika nákazy ve třídách prosíme rodiče, aby neposílali žáky do školy v případě, že se u nich objevují následující příznaky: zvýšená tělesná teplota, suchý kašel, dušnost, zažívací obtíže (nevolnost, zvracení, bolesti břicha, průjem), ztráta chuti a čichu, bolest v krku, bolest svalů a kloubů, rýma, ucpaný nos, bolest hlavy.

Povinná ochrana dýchacích cest

Žáci a děti musí používat k ochraně dýchacích cest respirátor bez výdechového ventilu normy FFP2/KN95 nebo roušku s filtrační schopností alespoň 95%.

Testování žáků, dětí a zaměstnanců

Na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví je přítomnost žáků, dětí i zaměstnanců na prezenční výuce podmíněna účastí na testování. Testování žáků, dětí a zaměstnanců je povinné dvakrát týdně, bude probíhat v každém týdnu v pondělí a ve čtvrtek (ihned po příchodu do školy). Pokud se některý žák, dítě nebo zaměstnanec nebude moci zúčastnit testování v určený den, je nutné jej otestovat v první den jeho přítomnosti. Dále pokračuje dle rozvrhu testování s ostatními. Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.

U žáků 1. - 3. ročníku a dětí z přípravné třídy je povolena přítomnost zákonného zástupce u testování, kterou doporučujeme a uvítáme ji. Zákonný zástupce může pověřit přítomností u testování i jinou osobu, tato musí s pověřením souhlasit.

Rámcový průběh testování
- učitel vyzvedne třídu v daném čase před vstupem do budovy
- učitel odvede třídu do testovací místnosti (bez odložení svršků a obuvi)
- proběhne samoobslužné testování s vyčkáním na výsledek (cca 15 minut) - děkujeme rodičům žáků 1. - 3.tříd a dětí přípravné třídy za případnou pomoc
- v případě chybného nebo pozitivního testu vyčká žák nebo dítě na místě na další pokyny
- učitel odvede třídu do šaten (odložení svršků a přezutí) a na výuku

Pokud při pondělním testování bude výsledek některého žáka pozitivní, bude odveden do vyhrazené místnosti a čekat na vyzvednutí rodičem či pověřenou osobou. Následně musíte kontaktovat ošetřujícího lékaře, který vystaví žádanku na PCR test. V případě negativního PCR testu se žák může vrátit do školy k prezenční výuce (potvrzení je nutné dodat škole). V případě pozitivního PCR testu se nastavuje karanténa podle aktuálních opatření.

Pokud při čtvrtečním testování bude výsledek některého žáka pozitivní, odesílá se domů celá třída. Zde je tedy nutné zajistit si vyzvednutí a pravděpodobně i hlídání na čtvrtek i pátek. Pozitivní žák je lékařem odeslán na PCR test a zbytek třídy čeká na jeho výsledek (ze školy nebudou rodiče získávat informaci se jménem testovaného, pouze obecnou informaci o průběhu testování). V případě negativity se třída vrací k prezenčnímu vyučování. V případě pozitivity je pak celá třída umístěna do karantény (lékař či KHS pošle žáky na PCR testy podle aktuálních pravidel).

Povinné testování se netýká žáků, dětí a zaměstnaců:
- po prodělání onemocnění Covid 19, kdy od posledního pozitivního PCR testu neuběhlo více než 90 dnů,
- s aplikovanou druhou dávkou očkování, kdy od aplikace druhé dávky uplynulo minimálně 14 dní.
- kteří doloží negativní výsledek PCR testu nebo POC antigenního testu provedeného na odběrovém místě ne stašího než 48 hodin.
Ve výše uvedených případech je potřeba při nástupu do školy odezdat třídní učitelce originál potvrzení, škola ho po nezbytnou dobu uchová.

Informace k testování na stránkách MŠMT

Škola má k dispozici testy LEPU    informační leták    instruktážní video

Žák může k testování ve škole využít jiný vlastní test, který má certifikát MZČR. Test musí proběhnout ve škole, není možné akceptovat provedení na jiném místě. 

Školní stravování

Všem žákům, kteří jsou přihlášeni ke stravování ve školní jídelně a budou v daném týdnu na prezenční výuce, budou v tomto týdnu automaticky přihlášeny obědy. Všem žákům, kteří budou v daném týdnu na distanční výuce, budou v tomto týdnu automaticky obědy odhlášeny. Dětem z přípravné třídy, které jsou přihlášeny ke stravování ve školní jídelně, budou obědy automaticky přihlášeny.
Žáci, kteří jsou na distanční výuce, si mohou odebírat oběd v daném dnu od 12:45 do 13:00 hodin na rampě u školní kuchyně. Případné bližší informace získate na e-mailu školní jídelny jidelna@naberanku.cz.

Třídní skupina pro děti zaměstnanců vybraných profesí

Ve škole bude fungovat třídní skupina pro žáky naší školy, jejichž rodiče patří mezi zaměstnance vybraných profesí. Pokud potřebujete zajistit péči o tyto děti v týdnu, kdy budou na distanční výuce, kontaktujte nás na e-mailové adrese naberanku@naberanku.cz pro získání bližších instrukcí. 

Všechny výše uvedené informace budou postupně podle potřeby doplňovány a upřesňovány. Prosíme, sledujte je i průběžně.
Vážení rodiče, děkujeme Vám za spolupráci.