Prosba majitelům psů

Publikováno: 05. 1. 2017, Autor: Administrátor

Vážení rodiče, majitelé pejsků,

prosíme, abyste respektovali zákaz vstupu psů do areálu školy. U hlavní brány i u vrátek je piktogram, který o zákazu informuje. Jedná se o bezpečnost dětí.


I když je váš mazlíček mírumilovný a poslušný, může v ostatních lidech jeho volný pohyb bez náhubku v areálu školy vyvolat oprávněné obavy. Argumenty, že pes není agresivní a je na děti zvyklý a nikomu nikdy neublížil, jsou jistě pravdivé, ale i takový pes může zaútočit ve chvíli, kdy se cítí ohrožen. Děti se sice snažíme vést k tomu, aby se dokázaly ke zvířatům chovat vhodně, ale přesto může dojít k situaci, která může být nebezpečná pro dítě i zvíře.

Děkujeme.