Přírodovědný kroužek

Publikováno: 18. 12. 2015, Autor: Marcela Lazurková

Na přírodovědném kroužku jsme určovali dřeviny podle šišek. Tatínek Patrika nám zapůjčil několik šišek ze své sbírky, které si přivezl ze severní Ameriky. Šišku 50 cm velikou bychom u nás v lese opravdu nenašli. Roste totiž na Lambertově borovici, která dorůstá výšky 40 – 60 m.


Na poslední předvánoční schůzce jsme „ozdobili“ několik stromečků podél pěšiny, po které se chodí pást srneček na naši školní zahradu. A když jsme se vrátili do třídy, našli jsme pod stromečkem dárky.
Pouštěli jsme i lodičky z ořechů a ty nám prozradily, že příští rok zůstaneme pohromadě. Přejeme všem krásné Vánoce.