Přijímací řízení na umělecké obory SŠ

Publikováno: 15. 10. 2019, Autor: Administrátor

Vážení rodiče, milí žáci,

přinášíme informace našim "deváťákům", které se týkají informací o možnostech studia na středních školách s uměleckým zaměřením.


Úvodní informace rodičům žáků 9.tříd k přijímacímu řízení na SŠ

(žáci obdrželi na počátku měsíce října 2019)

Informace rodičům žáků 9.tříd k přijímacímu řízení na SŠ - obory "82"

(obdrží žáci, jejichž zákonní zástupci projeví do 5.11.2019 zájem o studium uměleckého oboru) 

Žáci, kteří projevili zájem o studium oborů "82", obdrží tyto informace spolu s dvěmi vyplněnými a potvrzenými formuláři přihlášek a potvrzeným zápisovým lístkem v období od 5.11. do 15.11.2019.