Přijímací řízení na SŠ - víceletá gymnázia

Informace k přijímacímu řízení na víceletá gymnázia

V případě zájmu o podání přihlášky ke studiu na víceletém gymnáziu od školního roku 2021/2022 informujte o tomto zájmu třídního učitele ideálně do pátku 5. 2. 2021. Škola připraví přihlášky k předání. Žák nebo rodič si bude moct od pátku 12 .2. 2021 materiály potřebné k přijímacímu řízení na víceleté gymnázium vyzvednout ve vrátnici základní školy ve dnech školního vyučování od 7:00 do 17:00 hodin.  

Informace k přihláškám     Informace k zápisovému lístku

Přijímací řízení probíhá podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky č. 353/2016 Sb. (vyhláška o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání)  Žák může podat na denní formu studia dvě přihlášky. Přihlášky vydá žákovi základní škola, ředitel základní školy vyplní a potvrdí na přihláškách výsledky vzdělávání a přihlášky zašle rodičům počátkem měsíce února. Rodiče doručují přihlášku potvrzenou ředitelem základní školy na střední školu do 1.března sami.

Informace k přijímacímu řízení pro školní rok 2021/2022

MŠMT - shrnutí aktualit k přijímacímu řízení na SŠ - 15. 3. 2021

MŠMT - nformace k úpravě termínů jednotné přijímací zkoušky - 11. 3. 2021

MŠMT - Harmonogram pro přijímací ízení pro školní rok 2020/2021 - 22. 1. 2021

Další informace k přijímacímu řízení