Přijímací řízení na SŠ 2017

Publikováno: 02. 2. 2017, Autor: Administrátor

Přijímací řízení probíhá podle zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a vyhlášky č. 671/2004 Sb. Žák může podat na denní formu studia dvě přihlášky. Přihlášky vydá žákovi základní škola, ředitel základní školy vyplní a potvrdí na přihláškách výsledky vzdělávání a přihlášky zašle rodičům počátkem měsíce února. Rodiče doručují přihlášku potvrzenou ředitelem základní školy na střední školu do 1.března sami. Pro vaši snadnější orientaci v novém způsobu přijímacího řízení uvádíme níže odkaz s detailními informacemi. 

Další informace najdete na stránce věnované přijímacímu řízení.