Poptávkové řízení - Oprava oplocení ZŠ - 2016

Publikováno: 07. 5. 2016, Autor: Administrátor

Oprava oplocení ZŠ - 2016

Výzva k podání nabídky (*.pdf)


Příloha č.1 - Krycí list nabídky (*.pdf) (*.doc)

Příloha č.2 - Čestné prohlášení (*.pdf) (*.doc).

Příloha č.3 - Smlouva o dílo (*.pdf)