Oznámení školní jídelny k závěru školního roku

Publikováno: 08. 6. 2019, Autor: Administrátor

Vážení rodiče, prosíme věnujte pozornost informacím k odhlašování obědů a ukončení stravování ve školní jídelně základní školy. 


Odhlášky obědů žákům 9. ročníku a těm žákům, kteří ukončí školní docházku na naší škole k 31.8.2019, je možné provádět do 21. června 2019. V případě nepřítomnosti žáků, kteří ukončují docházku a nemají již možnost provést odhlášku, je možné si od 24. června obědy vyzvedávat do přinesených nádob v čase od 12:00 do 13:00 u výdejního okénka ve školní jídelně (oběd je vydán na talíř, strávník si na určeném místě oběd přendá do vlastních nádob).

Ukončení stravování v 9. ročníku je provedeno automaticky a není nutné odhlášení oběda. V případě ukončení stravování v jiném ročníku než devátém je nutné odhlášení provést písemně, a to k rukám vedoucí školní jídelny do 15. června 2019.

Děkuji

Hana Ječná, vedoucí školní jídelny