Oznámení školní jídelny

Publikováno: 18. 6. 2017, Autor: Administrátor

Informace pro strávníky ve školní jídelně


Odhlášky obědů žákům 9. ročníku a těm, kteří ukončí školní docházku na naší škole, je možné provádět do 22. června 2017. V případě nemoci žáků, kteří ukončují docházku a nemají již možnost provést odhlášku, je možné si os 23. června obědy vyzvedávat do přinesených nádob v čase od 12:00 do 13:00 u výdejního okénka ve školní jídelně. (Oběd je vydán na talíř, strávník si na určeném místě oběd přendá do vlastních nádob)

Ukončení stravování v 9. ročníku je provedeno automaticky a není nutné odhlášení. V případě ukončení stravování v jiném ročníku je nutné odhlášení provést písemně, a to k rukám vedoucí školní jídelny do 22. června 2017.

Děkuji

Hana Ječná, vedoucí školní jídelny