Oznámení o konání doplňujících voleb do školské rady

Publikováno: 07. 5. 2019, Autor: Administrátor

V měsíci květnu 2019 se budou konat doplňující volby do školské rady.


V souladu s ustanovením odst. 4 § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a volebním řádem daným usnesením Rady městské části Praha 12 č. R-062-046-16 vyhlašuji volby do školské rady:
Základní školy a mateřské školy Na Beránku v Praze 12 příspěvkové organizace se sídlem Pertoldova 3373/51, Praha 4 – Modřany IČ: 61386685.

Termíny a organizace voleb

A) Volba člena školské rady – zástupce pedagogických pracovníků školy

Volby proběhnou dne 30.5.2019 od 13,00 do 14,30 hodin ve sborovně základní školy.

B) Volba člena školské rady – zástupce zákonných zástupců žáků

Volby proběhnou ve dnech 30.5.2019 a 31.5.2019 ve vstupní hale budovy základní školy.

Dne 30.5.2019 od 7,00 do 8,00 hodin a od 14,30 do 16,00 hodin.
Dne 31.5.2019 od 13,00 do 14,00 hodin.


Zájemci, kteří chtějí pracovat ve školské radě, zašlou do 19.5.2019 na e-mailovou adresu reditel@naberanku.cz stručné zdůvodnění kandidatury do školské rady.

Oznámení o konání doplňujících voleb do školské rady