Otevření školy od 25.5.2020 - informace 3

Publikováno: 22. 5. 2020, Autor: Administrátor

Vážení rodiče, přinášíme další informace ohledně otevření školy pro žáky 1. - 5.ročníku od 25.5.2020. Nejpozději v pátek 22.5. obdržíte prostřednictvím elektronické žákovské knížky nebo e-mailu informaci o zařazení žáka do skupiny.


Z důvodu, že ve skupině může být maximálně 15 žáků a složení skupin musí být v dopoledních i odpoledních aktivitách neměnné, bylo nutné zvolit za základní kritérium přidělení žáka do skupiny čas jeho odchodu ze školy..Složení skupin je neměnné po celou dobu od 25.5.2020 do 30. 6. 2020, žádné změny již nejsou možné. Někteří pedagogičtí pracovníci patří do rizikové skupiny a nemohou tedy nastoupit do vzdělávání v budově školy. Z uvedených důvodů nebylo možné zařadit všechny děti k třídním učitelkám. 

Před školou děti vyzvedne příslušný pedagog, doprovázejícím osobám není vstup do školy povolen.

Nástup do školy

Skupiny A + B - 7:40 hodin, skupiny C + D - 7:45 hodin, skupiny E + F - 7:50 hodin, skupiny G + H - 7:55 hodin, skupiny I + J - 8:00 hodin, skupiny K + L - 8:05 hodin.
Skupiny žlutá + oranžová - 8:10 hodin, skupiny bílá + modrá - 8:15 hodin, skupina červená + zelená - 8:20 hodin. 

Prosíme, poučte děti o nutnosti používat ochranu úst a nosu a potřebě dodržovat před školou předepsané rozestupy. Doporučujeme první den zejména menší děti ke škole doprovodit. Prosíme, snažte se načasovat čas příchodu ke škole přesně, aby nedocházelo ke zbytečnému kontaktu osob. Každý žák musí být vybaven minimálně dvěmi rouškami a sáčkem na jejich uložení.

Při vstupu do školy bude žákům měřena teplota a první den bude vybíráno čestné prohlášení. V případě nepředložení čestného prohlášení nebude žák do budovy školy vpuštěn.

Odchod ze školy

Vyzvedávání žáků ze školy je možné pouze v "celých" hodinách (tj. ve 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 a 16:00 hodin). Vyzvedávající osoby nemohou z důvodu ochrany zdraví vstupovat do budovy školy. Žáci budou přivedeni v daný čas k hlavnímu vchodu školy.

Děkujeme za pochopení.