Opakované volby do školské rady

Publikováno: 08. 6. 2019, Autor: Administrátor

Prosíme, věnujte pozornost oznámení o konání opakovaných voleb do školské rady.


Na základě nezvolení člena školské rady voleného zákonnými zástupci nezletilých žáků v opakovaných volbách, které se konaly v termínu od 30.5.2019 do 31.5.2019, kdy volební účast ve výši 12,21 % nevyhovuje čl. 5, odst. 2 Volebního řádu pro volby členů do školské rady, podle kterého se voleb účastní alespoň jedna pětina všech oprávněných osob, vyhlašuji opakované volby člena školské rady voleného zákonnými zástupci nezletilých žáků do školské rady.

Volby proběhnou ve dnech 20.6.2019 a 21.6.2019 ve vstupní hale budovy základní školy.

Dne 20.6.2019 od 7,00 do 8,00 hodin a od 14,30 do 16,00 hodin.

Dne 21.6.2019 od 13,00 do 14,00 hodin.

Volební seznamy budou obsahovat seznamy oprávněných voličů, kde si zákonný zástupce po registraci vyzvedne volební lístek a vhodí jej do připravené volební urny.

Oznámení o opakovaných volbách do školské rady
Představení kandidátů