Návštěva z Microsoftu

Publikováno: 28. 2. 2018, Autor: Administrátor

Třída 4.A s paní učitelkou Mariolou Bielesz začala být od září součástí pilotního programu metody Stages, kterou do ČR přinesl Izraelec Opher Brayer. Jde o každodenní krátká cvičení na začátku nebo konci vyučovací hodiny.


Pracujeme se vzorci, kde dítě nejdřív vzorce rozpoznává, pak tvoří nové vzorce (obvykle jsou to kombinace tří, čtyř, pěti prvků), jakmile si osvojí tuto dovednost, dokáže vytvářet analogie a nové kompozice v reálném čase. Tímto způsobem se děti učí vytvářet systém, učí se přemýšlet v algoritmech, mozek propojuje pravou a levou hemisféru, vytvářejí se nové synapse. Brayerova metoda vychází z poznatků metody Kaizen, která se řídí heslem: „Z malého kroku k velkému skoku.“ (složitý proces se snaží rozdělit na několik jednoduchých kroků). Metoda také ukazuje, že chybování a zažívání krátkodobého neúspěchu v procesu učení je důležité. Pravidelnost cvičení děti vždy posouvá na vyšší úroveň. Líbí se nám, že cvičení propojují prvky karate s kombinatorikou, matematiku s hudební výchovou, angličtinou, češtinou, prvoukou, výtvarné vyjádření se slohem.

Jelikož je o tuto metodu již velký zájem, ve čtvrtek se k nám do třídy přišli podívat lidé z Microsoftu, aby viděli, jak toto cvičení probíhá v praxi. Jako poděkování za úspěšnou ukázku metody Stages jsme byli pozváni do centrály této firmy.

V budoucnosti nás navštíví i tvůrce této zajímavé metody pan Brayer.

Mgr. Mariola Bielesz