Naše stopa Na Beránku 2019

Publikováno: 03. 4. 2019, Autor: Administrátor

I ve školním roce 2018/2019 byl pro jednotlivé třídní kolektivy vyhlášen projekt Naše Stopa Na Beránku.


Třídní kolektivy dostaly příležitost vylepšit si prostředí školy podle svého přání. Žáci se zamysleli nad tím, co by v prostředí školy chtěli vylepšit, jakou stopu by ve škole chtěli zanechat. Zjistili možnosti, orientační ceny, vybrali místo realizace. Celková hodnota nesměla přesáhnout 10 000 Kč, vítáno bylo přidání vlastní práce. 

Všechny projekty byly posouzeny z hlediska možnosti realizace. S těmi, které vyhověly, byly jednotlivé třídní kolektivy seznámeny. Následně proběhlo hlasování žáků a vítězný projekt bude do konce měsíce června realizován.

Podmínky: 
Projekt podávala třída (jeden projekt na třídu). 
Cena do 10 000,- Kč (Navíc bylo možné přidat vlastní práci :-)). 
Umístění muselo být “veřejné”. Například na chodbě, na zahradě, v jídelně atd.

Děkujeme všem třídám, které podaly návrhy do projektu. Celkem se zapojilo dvanáct třídních kolektivů. Jeden návrh nakonec nebyl zařazen do hlasování, vzhledem k tomu, že se jednalo o projekt, který je již školou plánován ve větším rozsahu, čtyři projekty nebyly zařazeny, neboť nesplnily podmínky výzvy

Podané projekty, které vyhověly podmínkám výzvy

4.A - Ať se nám dobře vaří - pomůcky do školní kuchyňky, příprava seznamů a plánků na dvířka

6.B - Stolní tenis - spomůcky na stolní tenis sloužící k aktivnímu trávení přestávek

6.C + 8.A - Nové knihy do školní knihovny - nákup titulů v češtině a angličtině, o titulech rozhodne anketa

7.A - Sportovní vybavení - na výuku - florbal, ping pong, .....

7.B - Sportovní vybavení - na výuku - florbal, ping pong, .....

8.B - Stůl 3 v 1 - multifunkční herní stůl pro aktivní trávení přestávek

9.A - Výbava kuchyňky - doplnění výbavy školní kuchyňky

Gratulujeme a děkujeme třídě 4.A, která v hlasování získala 226 hlasů a její projekt bude realizován. Děkujeme i ostatním třídním kolektivům za jejich nápady, z nichž některé budeme pravděpodobně také realizovat.