MPČR - Namaluj obojživelníka nebo plaza roku - 2023

Publikováno: 19. 5. 2023, Autor: Administrátor

Muzeum přírody Český ráj vyhlašuje každoročně výtvarnou soutěž.


Cílem soutěže je vzbudit zájem o vše živé, zejména o ohrožené živočichy. Soutěž je součástí projektu „Soutěž a vyhraj!“ podpořeného Královéhradeckým krajem a projektu „Poznej své sousedy obojživelníky a plazy“ podpořeného Středočeským krajem.

Do soutěže se pravidelně zapojují žáci naší školy. Letos byl obojživelníkem a plazem roku určen skokan hnědý a ještěrka zední. Děkujeme všem, kteří se do soutěže zapojili a gratulujeme oceněným žákům:

Samuel - 1.B

Adam - 2. A, Natálka - 2. B

Abi - 3. A, Anna - 3. C

Dominika - 4.B, Kateřina - 4. B

Viktorie - 5.A, Klára - 5. A, Marie - 5. B