Manuál pro stavbu jezírka

Publikováno: 17. 10. 2015, Autor: Administrátor

Na naší zahradě vzniklo díky skvělé spolupráci učitelů, dětí a jejich rodičů během roku 2015 jezírko.


Jeden z něko­lika návrhů podoby jezírka vytvořených dětmi byl vybrán ve spolu­práci s odbor­níkem Ekocentra Koniklec. Podrob­ného průvodce stavbou jezírka pro vás připra­vili žáci a učitelé naší školy pod vedením Mgr. Martiny Jesenské. O výho­dách jezírka a úska­lích při jeho stavbě se dozvíte v elek­tro­nickém manuálu stavby jezírka, který znikl v rámci projektu "Počítáme s vodou". Průvodce je mimo jiné také slovním komenrářem doku­men­tár­ního filmu o vzniku jezírka. Stavba jezírka byla součástí Montes­sori výuky při tvorbě přírodní zahrady.

Průvodce stavbou jezírka