Letní provoz mateřských škol - 2023

Publikováno: 07. 3. 2023, Autor: Administrátor

Vážení rodiče, zveřejňujeme informace, které se týkají letního provozu mateřských škol na území MČ Praha 12.


Letní provoz - informační leták

Rodiče, kteří nebudou mít možnost zajistit péči o své dítě po dobu přerušení provozu své kmenové mateřské školy, podají žádost o přijetí dítěte do náhradního provozu v mateřské škole k tomu určené, a to ve dnech:
24. 5. - 25. 5. 2023 od 13 do 17 hodin.

Elektronický předzápis bude možný od 12. 5. 2023 do 23. 5. 2023

Směrnice, kterou se stanoví výše úplaty za předškolní vzdělávání dítěte a za školní stravování v mateřské škole v měsících červenci a srpnu 2023

Výsledky zápisu do letního provozu mateřské školy pro v měsících červenci a srpnu 2023

MČ Praha 12 - Letní provoz mateřských škol