Konference školních parlamentů

Publikováno: 16. 10. 2017, Autor: Radoslava Kašpárková

Dne 12. 10. 2017 se zástupci naší školy vydali na konferenci, kde členové školních parlamentů ZŠ z Prahy 12 prezentovali svou činnost. O každé škole mluvily dvě děti.


Akce probíhala tak, že reprezentanti každé školy promítali své prezentace. Nejprve se představily všechny parlamenty pouze mezi sebou a následně se prezentovaly i před členy zastupitelstva městské části Prahy 12 včetně pana starosty. Pan starosta řekl, že školní parlamenty jsou velmi užitečné a měly by být i do budoucna součástí škol. Této události se zúčastnily např. ZŠ a MŠ Na Beránku (vždy dva žáci za každý program), ZŠ Písnická, ZŠ T. G. Masaryka, ZŠ Meteorologická a další.

Vašík Nevole, 4. B