K možné přístavbě ZŠ Na Beránku

Publikováno: 25. 10. 2016, Autor: Administrátor

Základní a mateřská škola Na Beránku v Praze 12 v Pertoldově ulici se společně se svým zřizovatelem, městkou částí Praha 12, zabývá možností navýšení kapacity školy přístavbou nového pavilonu školy. Je tak činěno vzhledem k aktuálním závěrům demografických prognóz upozorňujících na možné zvyšování počtu dětí v základních školách.


Záměr přístavby je pojímán v kontextu ZŠ a MŠ Na Beránku jako celku a jejím cílem je vytvořit dětem ve škole potřebný prostorový komfort, který zohledňuje nové trendy ve výuce a je pojímán s cílem primárního uspokojení poptávky dětí o docházku do ZŠ a MŠ Na Beránku ze spádové oblasti školy. V dané záležitosti byla prozatím zpracována základní vizualizace – objemová studie, která na základě předchozího detailního rozboru a průzkumu lokality ukazuje možnou podobu objektu přístavby a jejího umístění na konkrétní ploše v areálu školy. Dané téma bude detailně prodiskutováno na veřejném setkání se zainteresovanou veřejností dne 1. listopadu od 18 hodin v aule základní školy a to za přítomnosti autora architektonického návrhu, zástupců vedení školy, městské části a školské rady. Do případné samotné realizace záměru je ještě třeba učinit mnoho dalších souvisejících projekčních kroků a následně získat dostatečné finanční prostředky a to v rámci příslušných dotačních programů vyhlašovaných ústředními orgány státní zprávy, operačními programy EU či hlavním městem Prahou.