Informace školní jídelny

Publikováno: 05. 9. 2017, Autor: Administrátor

Prosíme o odevzdání zaplaceného ústřižku složenky nejpozději do 7. září, v případě neodevzdání bude od 8. září strava blokována.