Informace o vánočním provozu mateřských škol

Publikováno: 21. 10. 2019, Autor: Administrátor

Provoz mateřských škol bude od 23.12.2019 do 1.1.2020 přerušen.


Náhradní provoz pro děti ze všech MŠ zřizovaných MČ Praha 12 bude zajištěn v objektu Mateřské školy Hasova, součást Základní školy a mateřské školy ANGEL v Praze 12, sídlo: Hasova 3094/3, 143 00 Praha 4 – Modřany. Provoz bude zajištěn ve dnech 23. 12., 27. 12. a 30. 12 od 7:00 do 17:00 hodin, 31. 12. 2019 od 7:00 do 13:00 hodin.

Kontakt na mateřskou školu: 261 397 113, 606 454 894, hruskova@zsangel.cz.

Prosíme rodiče, aby přihlašovali děti na náhradní provoz pouze v nezbytných případech.

Rodiče, kteří budou mít o tuto službu zájem, přihlásí své dítě v Mateřské škole Hasova v úterý 25. 11. 2019 v době od 13.00 do 17.00 hodin. Rodiče odevzdají kopii řádně vyplněného evidenčního listu dítěte, kterou obdrží ve své kmenové mateřské škole. Rodiče na místě vyplní žádost, v níž upřesní docházku dítěte (ve kterých dnech bude docházet a délku pobytu dítěte v mateřské škole), a uhradí stravné. Od 2. 1. 2020 budou v provozu všechny mateřské školy.

Leták