I žába se může utopit

Publikováno: 08. 10. 2015, Autor: Marcela Lazurková

Při vycházkách s družinou jsme v zahradě pozorovali ve vodní nádrži pulce skokana hnědého, u kterého právě probíhala proměna z pulce v žabičku (metamorfóza). V tomto období se potřebují malé žabičky dostat na souš, aby se neutopily.


Žáby umí plavat, ale malé i velké žabičky si potřebují odpočinout na souši nebo mělčině, proto potřebují pozvolný výstup z vodní nádrže. Malým žabičkám jsme pomohli nahoru, budou zimovat v blízkém lese. Protože se nádrž bude vypouštět, přenesli jsme pulce k nejbližší stojaté vodě, kde dokončí svoji proměnu nebo přezimují v tůňce jako pulci. V tůňce jsme pozorovali i užovku obojkovou.