Festival ZE MĚ MY 2017

Publikováno: 01. 10. 2017, Autor: Administrátor

I letos se bude na naší škole konat festival ZE MĚ MY, pořádaný městskou částí Praha 12.


Ministerstvo vnitra ČR poskytuje dotace ze státního rozpočtu na výdaje realizované v rámci projektů obcí na podporu integrace cizinců na lokální úrovni v roce 2017. Městská část Praha 12 podala žádost o dotaci na projekt a Ministerstvo vnitra vydalo dne 29.03.2017 „Rozhodnutí o poskytnutí neinvestiční dotace ze státního rozpočtu na r. 2017 č. 5/2017/IC OBCE“. Součástí celého projektu s názvem „Podpora integrace cizinců MČ Praha 12 rok 2017“, na jehož podporu obdržela městská část Praha 12 účelovou dotaci, jsou dílčí projekty. Jedním z nich je dílčí projekt městské části Praha 12, jehož součástí je aktivita s názvem „Festival ZE MĚ MY – podpora vzájemného soužití“.

Na děti čeká opět den plný workshopů a tvůrčích dílen, kde budou společně pracovat se žáky z různých tříd a různých národností. Festival ZE MĚ MY 2017 bude zahájen 02.10.2017, v průběhu měsíce října se budou konat projektové dny na všech zúčastněných základních školách městské části Praha 12 a vrcholem bude společná výstava výtvarných děl a výstupů z workshopů. Výstava se bude konat v prostorách ZŠ Písnická v Praze 12 a její vernisáž je plánována na 20.11.2017. Celý festival bude na školách slavnostně ukončen dne 27.11.2017. Srdečně zveme všechny rodiče a přátele školy ke spolupráci na festivalu a samozřejmě k návštěvě projektových dnů a výstavy.

Na naší škole se koná projektový den 25.10. 2017 v dopoledních hodinách.
Přijďte se podívat do našich dílen.
Těšíme se na vás.