Elektřina a magnetismus v 5. ročnících

Publikováno: 10. 11. 2016, Autor: Olga Čupová

V rámci výuky přírodovědy si žáci  5. ročníků  vyzkoušeli ve specializovaných centrech aktivit, co dokáže elektřina a magnetická síla. Pokusili se například zapojit elektrický obvod a rozsvítit světlo či zazvonit zvonkem. Zjistili, co je to statická elektřina a komu vstávají vlasy jen hrůzou :-), k čemu slouží voltmetr, které předměty jsou vodivé a naopak.


Ztracené kovové předměty hledali pomocí magnetů a pozorovali, jaký vliv má magnet na střelku kompasu, zjistili co a jakou silou magnet dokáže přitahovat. Rozmanité pokusy se dětem velmi líbily, poznatky si zaznamenávali do připravených pracovních listů a sešitů.