Balíček okamžité pomoci Pražanům - 2023/2024

Publikováno: 12. 9. 2023, Autor: Administrátor

Vážení rodiče, obdrželi jsme informace k Balíčku okamžité pomoci Pražanům.


Hlavní město Praha usnesením Usnesením Zastupitelstva hl. m. Prahy č. 5/67 ze dne 22. 6. 2023 umožnilo školám a školským zařízením pokračovat v realizaci tzv. Balíčku okamžité pomoci Pražanům – školství i ve školním roce 2023/2024 – tj. do 31. 8. 2024..

Podpora je určena pro žadatele s trvalým pobytem v Praze.

Opatření spočívají v možnosti:
- prominutí úplaty za stravné ve školní jídelně,
- prominutí úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole,
- prominutí úplaty za zájmové vzdělávání ve školní družině,
- čerpání prostředků z fondu solidarity.

Podpora je přiznána žadateli, který splní alespoň jednu z následujících podmínek, či pobírá některou z následujících dávek:
- příspěvek či doplatek na bydlení,
- okamžitou dávku v hmotné nouzi,
- přídavek na dítě,
- dávky pěstounské péče,
- čelí exekuci/insolvenci,
- po zaplacení nákladů na bydlení domácnosti zbyde méně než 200 Kč/osobu/den (u samostatně žijících osob 300 Kč/den) – do nákladů lze zahrnout i splátku hypotéky či družstevního podílu na nemovitost, ve které rodina bydlí.

Žádost je třeba doručit vyplněnou a podepsanou na předepsaném formuláři v těchto termínech:
ve dnech 19. 9. 2023 od 7:00 do 8:00 hodin, 20. 9. 2023 od 7:00 do 8:00 hodin a 21. 9. 2023 od 7:00 do 8:00 hodin,
Z důvodu administrativní zátěže organizace není možné podávat žádosti v jiných termínech. Podporu není možné žádat zpětně pro školní rok 2022/2023.

Žádost je třeba doručit osobně na jednotlivá pracoviště školy:
- základní škola - kancelář sociálního pedagoga - Diana Románová (místnost A 319) - po příchodu do školy Vás nasměruje stálá služba na vrátnici
- mateřské školy - zástupkyním ředitele příslušné mateřské školy.
S sebou je potřeba přinést občanský průkaz k ověření trvalého pobytu žadatele.

Formulář žádosti - prominutí úplaty
Formulář žádosti - fond solidarity

Základní podmínkou kladného vyřízení žádosti je stav, že žadatel nevykazuje vůči škole žádný dluh, tzn., že má řádně uhrazenou úplatu za předškolní vzdělávání, zájmové vzdělávání a stravné do data podání žádosti. 

Škola vyrozumí žadatele, zda bylo žádosti vyhověno nebo nevyhověno. Písemné vyrozumění obdrží žadatel formou elektronické zprávy do deseti pracovních dnů. V případě potřeby vyrozumění v listinné podobě je možné toto vyzvednout po předchozí domluvě v kanceláři základní školy nebo příslušné mateřské školy. 

Děkujeme za pochopení.