9. třídy - vydávání přihlášek na SŠ

Publikováno: 28. 1. 2021, Autor: Administrátor

Vážení rodiče, milí žáci, formuláře přihlášek na střední školy budou žákům vydávány v týdnu od 1. 2. 2021.


Vydávání přihlášek proběhne před školou v termínu, který obdržíte prostřednictvím systému Bakaláři (9.A, 9.B, 9.C) nebo prostřednictvím e-mailové zprávy (9.D). Žáky prosíme, aby se v daném termínu dostavili před školu. Je třeba dodržovat hygienická pravidla (roušky, rozestupy) a přinést vlastní propisku k podepsání převzetí.

Každý žák obdrží složku, ve které budou tyto materiály:

  • dva formuláře přihlášky - část, kterou vyplňuje škola bude již vyplněna a potvrzena,
  • zápisový lístek - pouze pro žáky, kteří lístek již neodrželi v měsíci listopadu v rámci přijímacího řízení na umělecké obory,
  • informace k přihláškám a zápisovému lístku.

Pokud se žák z vážných důvodů (např. nemoc, karanténa) nebude moct v daném termínu k převzetí dostavit, bude mít materiály připraveny k převzetí v následujících dnech školního vyučování od 7:00 do 17:00 hodin ve vrátnici základní školy.