9. třídy - otevření školy od 11. 5. 2020

Publikováno: 04. 5. 2020, Autor: Administrátor

Vážení rodiče,
Vláda ČR svým usnesením č. 491 ze dne 30. dubna 2020 rozhodla o tom, že od 11. května 2020 do škol budou moci docházet žáci 9. ročníku, a to za účelem přípravy na přijímací zkoušky na střední školy. Žáka je nutné do 6. 5. 2020 do 12:00 hodin přihlásit.


Docházka žáků 9. tříd není povinná, bude probíhat ve skupinách v maximálním počtu 15 žáků. Pro rozdělení žáků do skupin potřebuje škola vědět, kdo z žáků možnost docházky do školy využije.

Docházka bude umožněna žákům, jejichž zákonní zástupci je přihlásí do středy 6. 5. 2020 do 12:00 hodin. Přihlášení je možné formou stručné e-mailové zprávy na adresu naberanku@naberanku.cz.

Organizace vzdělávání žáků 9. tříd se zaměřením na přípravu na přijímací zkoušky na střední školy.

Skupiny ze tříd 9.A a 9.B
Pondělí – Čtvrtek (od 8:30 do 11:00 hodin)
Sraz před školou v 8:30 hodin, 8:45 – 9:45 hodin – 1. blok výuky, 9:45 – 10:00 hodin – přestávka, 10:00 – 11:00 hodin – 2. blok výuky.
Skupina ze třídy 9.C
Úterý - Čtvrtek (od 8:45 do 12:00 hodin)
Sraz před školou v 8:45 hodin, 9: 00 – 12:00 hodin – bloky výuky s přestávkami.

Žáci se sejdou každý den před školou, kde je vyzvedne pedagogický pracovník. Stravování nebude zajištěno.

Základní podmínky

  • Žák musí první den výuky přinést vyplněné čestné prohlášení. V případě nepředložení čestného prohlášení nebude žák do budovy školy vpuštěn.
  • Žáci před školou musí dodržovat obecné podmínky ochrany zdraví (rozestupy a rouška).
  • Jiným osobám než žákům a pedagogickým pracovníkům je vstup do školy zakázán.
  • Každý žák musí mít s sebou každý den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.
  • Žák je povinen se v šatně přezout a odložit svrchní oděv.
  • Každý je povinen si předem umýt na určeném místě ruce a použít dezinfekci na ruce.
  • Žáci budou seznámeni na úvod 1. bloku dne 11. 5. 2020 se základními hygienickými pravidly a s pravidly pohybu po budově školy.
  • Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny a docházky do školy.
  • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest), nesmí do školy vstoupit.