5.A na Neviditelné výstavě

Publikováno: 21. 11. 2016, Autor: Kateřina Žežulková

Neviditelná výstava 
V pondělí jsem šel se svou třídou na Neviditelnou výstavu. Tato výstava je určena všem, kteří chtějí poznat svět nevidomých.


Celou výstavu jsme procházeli potmě, abychom si vyzkoušeli, jaké je to nevidět. Zvuky a věci v místnostech připomínaly různá prostředí, například les, kuchyň, ulici, muzeum, hájovnu nebo kavárnu. Museli jsme se orientovat podle sluchu a hmatu. Bylo to zajímavé a všem se to líbilo.

Napsal Marek Novotný

Neviditelná výstava
Na neviditelné výstavě jsme si vyzkoušeli, jaké je to být nevidomým člověkem. Mohli jsme si poslepu zkusit zahrát nějaké hry nebo složit hlavolamy. Když jsme procházeli výstavou, nic jsme neviděli, protože tam byla úplná tma. Museli jsme se pohybovat opatrně, abychom do něčeho nenarazili. Také jsme se řídili radami průvodce, abychom věděli, kam máme jít. Procházeli jsme různými místnostmi, kde byly předměty, podle kterých jsme poznali, kde se nacházíme.

Napsala Jorika Thea Slámová