4.A v Muzeu hlavního města Prahy

Publikováno: 02. 2. 2016, Autor: Kateřina Žežulková

Děti ze 4.A navštívily v rámci zakončení učiva o historii naší země dva programy v Muzeu hlavního města Prahy.


Prvním z programů byla expozice Středověká Praha komentovaná panem Nájemníkem. Děti na závěr doplnily díky poznatkům z výstavy i výkladu pěkně vytvořené pracovní listy. Druhým z programů bylo povídání o Langweilově modelu Prahy, součástí kterého byl i jedinečný 3D film.