MATEMATIKA

2012 / 2013

 

novinky      počítání předmětů      zápis čísel      porovnávání      počítání do 20      sčítání a odčítání

násobení a dělení      desetinná čísla      zlomky      geometrie      ostatní      logické hry      učitelům

GEOMETRIE

1 Osová souměrnost

Doplňování čtverečků tak, aby byly osově souměrné.

 

2 Velikost úhlu

Získejte pro opičku co nejvíce banánů správným odhadem úhlů.

3 Soustava souřadnic

Podle zadaných souřadnic najděte správný bod.

 

4 Úhly 1

Určujeme velikost úhlu a nebo měříme velikost daného úhlu, podle toho, jestli použijeme úhloměr nebo ne.

5 Úhly 2

Když určíš správně úhel, kde stojí nepřítel, stane se z tebe ninja.

 

6 Stejná plocha

Spoj obrazce, které mají stejný obsah.

7 Planety

Určete správný úhel pozorování planety a uvidíte, co se na planetě děje.

 

8 Pohledy na těleso

Jak vidí těleso jednotlivé osoby?

9 Souřadnice

Doplň správné souřadnice objektů.

 

10 Obsah trojúhelníku

Vypočítej obsah trojúhelníku ve čtvercové síti. Lze volit tři obtížnosti.

11 Souměrnost

Poskládej kolečka tak, aby tvořila obrazec se dvěma osami souměrnosti. Těžší varianta.

 

12 Obsah a obvod obdélníku

Nastav obdélník tak, aby měl požadovaný obsah nebo obvod. Minislovníček: area - obsah, perimeter - obvod.

13 Souřadnice

Jak musíš změnit souřadnice, aby létající talíř dolétl na správné místo?

 

14 Poklad

Označ lupou nějaké místo, stiskni search a hned budeš vědět, jak daleko jsi od pokladu.

15 Osová souměrnost

Umísti trojúhelník tak, aby byl osově souměrný se zadaným trojúhelníkem. Lze volit umístění osy vodorovně, svisle nebo šikmo.

 

16 Najdi správné místo

Pomocí shodných zobrazení umístěte geometrické tvary na správné místo.

17 Mimozemšťané

Zadáním správného úhlu můžete zasáhnout létající talíř.

 

18 Zahrajte si golf

Použijte různá geometrická zobrazení, aby se váš míček dostal do jamky.

19 Objem kvádru

Vypočítej objem kvádru.

 

20 Lodě

Měř nebo odhaduj úhly.

21 Souřadnice

Označ správný bod v soustavě souřadnic křížkem.

 

22 Objem a povrch

Můžeš počítat objem a povrch krychle, kvádru, válce, kužele nebo koule.

23 Úhly

Doplň správně velikost úhlu. Úhly souhlasné a střídavé.

 

24 Správný úhel

Urči správný úhel sestřelení.

25 Chyť mouchu

Pomoz panu Žabákovi chytit mouchu. Stačí zadat správné souřadnice bodu, na který se moucha usadila.

 

26 Tělesa

Nastavte těleso tak, jak je znázorněno vpravo.

27 Pomalovaná tělesa

Vybarvi správně stěny tělesa podle obrázku.

 

28 Archeolog

Zadávej souřadnice. Archeolog bude kopat na označeném místě a jeho úkolem je najít kostry všech dinosaurů.

29 Hry s úhly

Celkem čtyři hry s úhly. První hra je na poznávání úhlů. Druhá na odhad úhlu. Třetí na odhad velikosti úhlu a čtvrtá na vyhledání shodného úhelu.

 

30 UFO

Zadáním správného úhlu sestřelíš UFO.

31 Úhly

Nastav správně velikost úhlu.

 

32 Souřadnice

Nauč se souřadnice s pidimužíky.

Zpět na: Výukové materiály - Matematika


Stránky školy jsou pravidelně aktualizovány. Současný správce: Mgr. Jiří Soukup