MATEMATIKA

2012 / 2013

 

novinky      počítání předmětů      zápis čísel      porovnávání      počítání do 20      sčítání a odčítání

násobení a dělení      desetinná čísla      zlomky      geometrie      ostatní      logické hry      učitelům

POROVNÁVÁNÍ

1 Čepice

Čísla do 20. Nasaď čepičku od nejmenšího čísla po největší.

 

2 Řazení čísel

Doplň čísla do číselné řady od 1 do 20.

3 Doplň čísla

Doplň správné krychličky.

 

4 Na správné místo

Umísti číslo na správné místo.

5 Prádlo

Pověs prádlo tak, aby byla čísla od nejmenšího po největší.

 

6 Box

Tvým úkolem je určit znaménko nerovnosti. Pokud se ti to podaří dost rychle a správně, vyhraješ i nad takovým géniem, jako byl Einstein.

7 Řazení čísel

Doplň správné číslo na volné místo.

 

8 Stonožka

Čísla jsou uspořádána do číselného čtverce. Na počátku hry několik čtverečků vypadne a ty je máš vrátit na správné místo.

9 Pejsek

Najdi správné číslo v prázdné tabulce. Odměnou bude kostička pro pejska.

 

10 Vajíčka

Seřaď vajíčka podle čísel. Lze si vybrat rozsah čísel

11 Jablka

Sestřel jablka ve správném pořadí.

 

12 Rakety

Pokračuj v řadě čísel. Pokud doplníš správná čísla, podaří se ti odstartovat rakety.

13 Porovnávání čísel

Mezi dvě zadaná čísla doplňte znaménko nerovnosti.

 

14 Porovnávání čísel

Porovnávání čísel na čas.

15 Řazení čísel podle velikosti

Lze vybrat čísla až do 99 999, desetinná i záporná čísla.

 

16 O dvě více než

Najdi číslo, které je o 2 větší než označené.

17 O dvě méně než

Najdi číslo, které je o 2 menší než označené.

 

18 Hledej číslo

Najdi číslo, které si vybral počítač. Lze nastavit rozsah.

19 Učíš se čísla?

Doplňuj čísla tak, jak jdou za sebou.

 

20 Spojování bodů

Spoj čísla čarou od nejmenšího po největší.

21 Spojovačka

Spojte čísla od nejmenšího po největší a získáte obrázek.

 

22 Jak jdou čísla za sebou?

Klikni na čísla ve správném pořadí.

23 Po dvou

Počítej po dvou. Označ rybičky ve správném pořadí.

 

24 Do stovky

Ukliď čísla do tabulky.

25 Porovnávání

Vyber správné znaménko.

 

26 Seřaď

Seřaď čísla do vláčku od největšího po nejmenší.

27 Propichování balónků

Tvým úkolem je propíchnout balónky od toho s nejmenším výsledkem až po největší.

 

28 Řada čísel

Doplň řadu čísel podle určitého pravidla.

29 Počítání s panáčkem

Několik her najednou. Počítání s body, přiřazování čísel a řazení podle velikosti.

 

30 Lístečky

Doplň řadu čísel přidáním správného lístečku.

31 Housenka

Vyber si, jaká čísla chceš řadit, a potom sestav ve správném pořadí tělo housenky.

 

32 Řazení čísel

Seřaď správně čísla. Na počátku si zvol, jaký typ čísel chceš řadit.

33 Pochytej čísla

Pochytej čísla ve správném pořadí. Lze měnit rozsah a pořadí.

 

34 Housenky

Seřaď lístečky od nejmenšího čísla po největší.

Zpět na: Výukové materiály - Matematika


Stránky školy jsou pravidelně aktualizovány. Současný správce: Mgr. Jiří Soukup