MATEMATIKA

2012 / 2013

 

novinky      počítání předmětů      zápis čísel      porovnávání      počítání do 20      sčítání a odčítání

násobení a dělení      desetinná čísla      zlomky      geometrie      ostatní      logické hry      učitelům

DESETINNÁ ČÍSLA

1 Zaokrouhlování desetinných čísel

Hrajeme jako pexeso.

 

2 Přiřazování zlomků a desetinných čísel

Hrajeme jako pexeso.

3 Řazení desetinných čísel

Seřaďte desetinná čísla od nejmenšího po největší.

 

4 Zlomky, desetinná čísla, procenta

Vzájemný převod mezi zlomky, desetinnými čísly a procenty.

5 Sestavte dráhu pro vláček

Opravte koleje přidáním správných částí.

 

6 Družice

Lze volit sčítání přes 10, 20, 50, desetinná čísla s desetinami nebo setinami. Nejprve dopočítejte do deseti a potom přičtěte ještě zbytek.

7 Magický čtverec

Doplňte  magický čtverec. Součet čísel ve všech řádcích i sloupcích i úhlopříčkách musí být stejný.

 

8 Sčítání desetinných čísel

Stejné uspořádání příkladů pro čísla se setinami a s tisícinami.

9 Zlomky a desetinná čísla

Převeďte zlomky na desetinná čísla a naopak. Pozor místo desetinné čárky se používá tečka.

 

10 Odčítání desetinných čísel

Stejné uspořádání příkladů pro čísla s tisícinami.

11 Desetinná čísla

Procvičování sčítání a odčítání. Nejdřív nastav výsledek a potom spojuj k sobě kartičky tak, aby daly požadovaný výsledek.

 

12 Seřaď

Seřaď čísla do vláčku od největšího po nejmenší.

13 Číselná osa

Čtěte a zapisujte čísla vyznačená na číselné ose.

 

14 Kde je Timon?

Najdi Timona podle jeho desetinného čísla.

15 Vláček

Seřaď vagónky podle velikosti.

 

16 Mraky

Které z desetinných čísel je větší? Doplň správné znaménko.

17 Porovnávání desetinných čísel

Poskládej cihly tak, jak jdou za sebou.

 

18 Dělení desetinných čísel

Napiš správný výsledek dělení.

19 Řazení čísel

Vyber si jaká čísla chceš řadit. Potom už záleží jen na tvé rychlosti, kolik bodů získáš.

 

20 Početní operace

Můžeš si vybrat, kterou početní operaci si chceš procvičit, a také to, jak těžké příklady chceš řešit.

21 Obrazárna

Pověs obrázky tak, aby čísla, která představují, byla seřazena od nejmenšího po největší.

 

22 Desetinná čísla a zlomky

Převeď desetinné číslo na zlomek a naopak.

23 Početní operace s desetinnými čísly

Sčítání, odčítání, násobení a dělení desetinných čísel.

 

24 Porovnej

Porovnej dvě čísla. Můžeš si nastavit, zda chceš odpočítávání času nebo počet příkladů.

25 Porovnávej

Porovnej dvě čísla. Čísla s desetinami, setinami nebo tisícinami

 

26 Seřaď čísla

Porovnej dvě čísla. Můžeš si nastavit, zda chceš odpočítávání času nebo počet příkladů.

27 Seřaď čísla 2

Nejprve si vyber na úvodní obrazovce desetinná čísla - decimals. Potom seřaď srávně čísla do dolní řádky.

 

28 Udílení cen

Seřaď země podle jejich výsledků ve sportu a zjisti, kdo dostane medaile.

29 Sčítání zpaměti

Sčítání desetinných čísel zpaměti.

 

30 Sčítání desetinných čísel

Sčítání dvou nebo třídesetinných čísel.

31 Sčítání a odčítání

Sčítej a odčítej desetinná čísla pod sebou.

 

32 Počítání zpaměti

Sčítání, odčítání a násobení desetinných čísel zpaměti.

33 Desetinná cesta

Uspořádej kameny tak, aby tvořily číselnou řadu.

 

 

 

Zpět na: Výukové materiály - Matematika


Stránky školy jsou pravidelně aktualizovány. Současný správce: Mgr. Jiří Soukup