MATEMATIKA

2012 / 2013

 

novinky      počítání předmětů      zápis čísel      porovnávání      počítání do 20      sčítání a odčítání

násobení a dělení      desetinná čísla      zlomky      geometrie      ostatní      logické hry      učitelům

SČÍTÁNÍ A ODČÍTÁNÍ

1 Pozor na krokodýla

Opička převáží přes řeku jablka. Převeze pouze ta, která tvoří výsledek příkladu.

 

2 Sestavování příkladů

Vyberte vždy dvě čísla z nabídky a sestavte z nich příklad tak, aby vyhovoval zadanému výsledku.

3 Sestavování příkladů

Vyberte vždy dvě čísla z nabídky a sestavte z nich příklad tak, aby vyhovoval zadanému výsledku.

 

4 Různé početní operace

Vesmírná mise končí podle toho, zda je příklad správně vypočítán nebo ne.

5 Obrázek

K zadaným příkladům hledáš výsledky. Pod vybranými čísly se odkrývá obrázek.

 

6 Samostříl

Počítání s přechodem přes desítku. Obě čísla se rozloží pomocí kuliček.

7 Družice

Lze volit sčítání přes 10, 20, 50. Nejprve dopočítejte do deseti a potom přičtěte ještě zbytek.

 

8 Ponorky

K zadanému číslu se přičte 10. Hra pro dva hráče. Navzájem potápějí ponorky.

9 Brankář

Od čísla na tričku brankáře musíte odečíst 10 a vystřelit správným míčem.

 

10 Klíče

Najděte klíč, který je o 9 menší než číslo na domečku.

11 Vesmírné vozítko

Přičtěte 5. Příklady asi do 30.

 

12 Sčítací pyramida

Na počátku hry lze nastavit obtížnost.

13 Počítání s robotem

Na počátku hry si můžete vybrat početní operaci a tři stupně obtížnosti.

 

14 Sčítání čísel

Lze volit obtížnost.

15 Na Marsu

Počítání s přechodem přes desítku. Nejprve se dopočítá do deseti a potom se přidá zbytek.

 

16 Na čas

Lze volit početní operace i procvičované číslo. Hra je na čas.

17 Všechny početní operace

Na počátku si lze navolit velmi přesně obtížnost: čísla, rozsah, početní operaci atd.

 

18 Baseball

Sčítání. Vyber správný výsledek z nabídky.

19 Sčítání a odčítání

Sčítání a odčítání dvojciferných čísel. Výsledek se vybírá z nabídky čtyř čísel.

 

20 Chyť světlušky

Odčítání čísel.

21 Vláček 1

Sčítáme postupně jako při počítání pod sebou.

 

22 Vláček 2

Počítání s přechodem přes desítku. Sčítáme postupně jako při počítání pod sebou.

23 Sčítání jako pexeso

Hledáme příklad a k němu výsledek.

 

24 Sčítání jako piškvorky

Hraje i počítač.

25 Jiné pexeso

Jiná forma pexesa. V jedné části jsou příklady a v druhé výsledky.

 

26 Matho

K zadanému příkladu hledáme výsledek z tabulky. Hra končí po doplnění všech obdélníčků v jedné řádce.

27 Duchové

K zadanému příkladu hledáme výsledek v podobě ducha. Hra pro dva hráče.

 

28 Šipky

K danému výsledku hledáme sčítance pomocí zásahu terče. Pozor - vnější kruh znamená dvojnásobek čísla uvnitř.

29 Sčítací hvězda

Doplň správně příklady. Lze volit číslo ve středu hvězdy i to, jak budou uspořádány chybějící údaje.

 

30 Sčítací čtverec

Nejprve musíte přijít na to, jaké číslo představuje knoflík. Potom doplňte chybějící výsledky.

31 Odčítání

Můžeš si vybírat obtížnost u každého příkladu.

 

32 Trimatlon

Znáš triatlon? V trimatlonu získáš rychlost zadáním co největšího počtu správných výsledků sčítání a odčítání.

33 Sčítací pyramida se zápornými čísly

Na počátku si volíte číselný rozsah.

 

34 Vytvořte příklad

Ze zadaných číslic a početních znamének sestavte příklad tak, aby vyšel požadovaný výsledek.

35 Sčítání

Doplň příklad.

 

36 Sčítání trojciferných čísel

Sčítej postupně.

37 Odčítání trojciferných čísel

Odčítejte postupně.

 

38 Hledej součet

Najdi kostky, jejichž součet je požadované číslo a leží vedle sebe.

39 Vesmírná matematika

Sčítejte čísla.

 

40 Kostičky

Postav kostky tak, aby tvořily požadovaný součet.

41 Všechny početní operace

Lze si vybrat početní operaci. Dále lze také volit, jestli se počítá s čísly do 10, 12 nebo 20.

 

42 Vyberte správný

Který příklad patří k obrázku?

43 Poskládej čísla

Umísti čísla na správné místo tak, aby byl příklad správně.

 

44 Páka preclíků

Zadáváním správných výsledků můžeš porazit soupeře.

45 Chybějící číslo

Doplň chybějící číslo v odčítání. Není to tak úplně jednoduché.

 

46 Sestav příklad

Z nabízených karet sestav příklad.

47 Počítání

Obyčejné počítání.

 

48 Přiřaďte správně

Přiřazování výsledků a příkladů.

49 Sliz

Sestřel slizouna správným výsledkem odčítání.

 

50 Rychlost

Dokážeš rychle označit výsledek sčítání?

51 Znaménka

Doplň správná znaménka do příkladů.

 

52 Sčítání

Vybírej k příkladům správné výsledky.

53 Hra Milionář

Zahrajte si hru Milionář s příklady na sčítání.

 

54 Včely

Zjisti kolik včeliček se schovalo do úlu. V informačním okénku je vždy napsáno, kolik včeliček bylo původně venku.

55 Magický kruh

Doplňte správně magický kruh. Součet čísel na jednotlivých kruzích i na úsečkách musí být stejný.

 

56 Magický čtverec s desetinnými čísly

Doplň magický čtverec. Součet čísel ve všech řádcích i sloupcích i úhlopříčkách musí být stejný.

57 Rychlotestík

Matematické testíky na sčítání, odčítání nebo násobení.

 

58 Dvojciferná čísla

Sčítání, odčítání a násobení dvojciferných čísel. Zapisujte pomocí tužky a potom doplňte správný výsledek.

59 Sčítání - čísla do 100

Sčítání do stovky

 

60 Odčítání - čísla do 100

Odčítání do stovky.

61 Doplňování čísel

Doplňte připravená čísla tak, aby každá řada měla požadovaný součet.

 

62 Houpačka

Nalevo i napravo musí být stejně. Se zvyšujícím se počtem kvádrů je hra stále těžší.

63 Sčítací přistávání

Nestačí jen správně vypočítat příklad, je také nutné dobře přistát.

 

64 Fofr

Tvojím úkolem je sčítat čísla. Kolik toho stihneš?

65 Sčítání s vajíčky

Doplňte správnou číslici do součtu.

 

66 Počítáme s Hvězdičkou

Lze volit různé početní operace i různou obtížnost. Úkolem je získat všechny hvězdičky.

67 Hra

Tvým úkolem je umístit čtvereček s číslem tak, aby součet čtverečků, které se ho dotýkají, končil stejnou číslicí, jaká je na tvém čtverečku.

 

68 Postav raketu

Když spočítáš pět příkladů na sčítání, můžeš postavit raketu.

69 Přístroj

Tento přístroj vždy odečítá nějaké číslo. Vaším úkolem je označit správné číslo z nabídky.

 

70 Sestavuj příklady

Ze zadaných číslic sestav správné příklady. Čtyři příklady

71 Pyramida do 18

Doplň čísla do pyramidy.

 

72 Papír do desek

Ukliďte všechny listy se správným výsledkem do desek.

73 Zaokrouhli a odečti

Zaokrouhli obě čísla a potom správně odečti. Navíc to musíš stihnout v časovém limitu.

 

74 Sčítání pod sebou

Při sčítání vám pomohou čtverečky.

75 Odčítání pod sebou

Při odčítání můžeš použít čtverečky.

 

76 Sčítej trojciferná čísla

Při sčítání vám pomohou čtverečky.

77 Sečti tři

ZNajdi tři čísla, která dají požadovaný součet.

 

78 Sčítání pod sebou

Vyberte si, kolikaciferná čísla chcete sčítat. a pusťte se do toho.

79 Bludiště se sčítáním

Proveďte pejska bludištěm a spočítejte příklady na sčítání.

 

80 Sčítání a odčítání

Doplňujete sčítance, součty, rozdíly a početní operace.

81 Sčítání s obrázky

Vypočítej příklad s pomocí obrázků.

 

82 Pexeso s příklady

Vyber příklad a k němu správný výsledek. Můžeš si vybrat sčítání, odčítání, násobení nebo dělení.

83 Závody s odčítáním

Při jízdě se pořádně zapotíte. Není totiž vůbec jednoduché počítat dva příklady naráz a ještě sledovat silnici.

 

84 Rozbij zeď

Zadáváním správných výsledků rozbij zeď. Další početní operace přes Home a Games.

85 Najdi správný příklad

Vyber z nabízených příkladů ten správný.

 

86 Závody se sčítáním

Označ správný výsledek a tvůj vodní skútr získá vyšší rychlost.

87 Závody okolo ostrovů

Označ rychle správný výsledek odčítání a soupeři tě nedohoní.

 

88 Sčítací přetahovaná

Když označíš správný výsledek, podaží se ti o kousek přeáhnout soupeře. Kolik příkladů budeš potřebovat na vítězství?

89 Sestřel talíř

Tref talíř se správným součtem.

 

90 Rybaření

Chytej rybky se správným součtem. K lovení použij šipku dolů a nahoru.

91 Sčítání s broučky

Hra pro dva hráče. Vyber rozsah sčítání a buď první zadáváním správných výsledků.

 

92 Koníci

Jízda mořských koníků. Sčítání pod sebou.

93 Sčítání a papouškem

Přetáhni správný výsledek na příklad.

 

94 Trezor

Nastav čísla tak, aby byl jejich součet požadované číslo.

95 Tobogán

Spoj tobogán. Vyber čísla, která dají požadovaný výsledek.

 

96 Souboj v počítání

Vyber si početní operaci. Můžeš soutěžit se spolužáky.

97 Sčítání do 100

Sčítání do 100. Deset otázek.

 

98 Odčítání do 100

Odčítání do 100. Dest otázek.

15 Doplň čísla

Doplň čísla tak, aby ve všech řádcích i sloupcích byl stejný výsledek.

 

 

 

 

Zpět na: Výukové materiály - Matematika


Stránky školy jsou pravidelně aktualizovány. Současný správce: Mgr. Jiří Soukup