MATEMATIKA

2012 / 2013

 

novinky      počítání předmětů      zápis čísel      porovnávání      počítání do 20      sčítání a odčítání

násobení a dělení      desetinná čísla      zlomky      geometrie      ostatní      logické hry      učitelům

UČITELŮM

1 Číselná osa

Číselná osa s mnoha možnostmi. Lze volit počátek i jednotku nebo zakrývat určité body.

 

2 Číselná osa 2

Můžete znázorňovat čísla pomocí obdélníčků nebo dvě čísla sčítat, odčítat, násobit či dělit.

3 Početní operace pomocí osy

Ukázka základních početních operací pomocí číselné osy.

 

4 Názorné násobení

Názorné násobení čísel do deseti, ukázka komutativnosti násobení.

5 Geogebra

Skvělý program pro geometrii, který můžete používat on-line.

 

6 Konstrukce

Množství různých interaktivních konstrukcí.

7 Zlomky a procenta

Zlomky, procenta i vztahy mezi zlomky a procenty interaktivně.

 

8 Procenta názorně

Procenta názorně. Výpočty i grafické znázornění.

9 Matematické applety

Množství různých matematických appletů.

 

10 Maxikalkulačka

Maxikalkulačka na celou tabuli.

11 Názorné počítání

Názorné počítání. Sčítání, sčítání jinak, odčítání, odčítání jinak.

 

12 Zlomky a procenta

Pomocí této pomůcky můžete ukázat vztah mezi zlomky, desetinnými čísly a procenty, pomocí různého znázornění.

13 Tvorba pracovních listů

Chcete rychle vytvořit pracovní listy na matematiku? Velký výběr možností. Základní početní operace.

 

14 Tvorba pracovních listů 2

Tvorba pracovních listů s velkým množstvím podrobných nastavení. Nejen základní početní operace ale i zlomky, mocniny atd.

15 Pracovní listy 1

Možnost tvorby velkého množství pravocních listů. Mnoho vlastností lze nastavit a samozřejmostí je i list s výsledky.

 

16 Pracovní listy 2

Velké množství různých pracovních listů.

17 Množiny bodů

Kružnice, rovnoběžky, osa úsečky, osa úhlu.

 

18 Rovnice

Rovnice názorně.

19 Graf

Potřebujete rychle vytvořit graf? Graf zvládnou i malí školáci.

 

20 Osová souměrnost

Můžete pohybovat obrazci i osou souměrnosti. Lze také měnit barvu obrazců.

21 Pythagorova věta

Téměř vše o tomto tématu. Velké množství interaktivních java apletů.

 

22 Součet úhlů

Ukázka součtu úhlů v mnohoúhelníku. Mnohoúhelník lze volit narýsováním.

23 Kvádr 1

Jak vznikne kvádr. Jeho objem a povrch.

 

24 Kvádr 2

Kvádr vystřižený z obdélníku. Program vypočítá objem a povrch.

Zpět na: Výukové materiály - Angličtina


Stránky školy jsou pravidelně aktualizovány. Současný správce: Mgr. Jiří Soukup