VÝUKOVÉ MATERIÁLY

2011 / 2012

 

Materiály k výuce     Zadání soutěží

OLYMPIÁDY - OFICIÁLNÍ STRÁNKY SOUTĚŽÍ

Pokud se chcete některé ze soutěží zúčastnit, kontaktujte svého vyučujícího příslušného předmětu.

DALŠÍ SOUTĚŽE A UKÁZKY ZADÁNÍ Z MINULÝCH LET

Termíny školních kol budou včas oznámeny, můžete si zkusit vyřešit úlohy z minulých let.

Pythagoriáda

Rok

Zadání

Výsledky

08/09

6.r.    7.r.

6.r.    7.r.

09/10

6.r.    7.r.

6.r.    7.r.

Matematický klokan

Rok

Zadání

Výsledky

08/09

2.+ 3.r.    4.+ 5.r.    6.+ 7.r.    8.+ 9.r.

2.- 9.r.

09/10

2.+ 3.r.    4.+ 5.r.    6.+ 7.r.    8.+ 9.r.

2.- 9.r.

Přírodovědný klokan

Rok

Zadání

Výsledky

10/11

8. + 9.r.

8. + 9.r.

11/12

8. + 9.r.

8. + 9.r.

Bobřík informatiky

Rok

Zadání

Výsledky

Starší zadání a řešení naleznete přímo na webové stránce.

 

 

 

Pangea

Rok

Zadání

Výsledky

Starší zadání a řešení naleznete přímo na webové stránce.

 

 

 


Stránky školy jsou pravidelně aktualizovány. Současný správce: Mgr. Jiří Soukup