Přijímací řízení - výsledky - 2014/2015

Autor: Administrátor

V roce 2015 se přijímacího řízení zúčastnilo celkem 30 žáků.

Umístění žáků 9. ročníku 2014/2015

Typ školy Počet žáků
Gymnázia 6
Školy s obchodním a podnikatelským zaměřením 7
Školy se zaměřením na gastronomii, hotelnictví a cestovní ruch 3 (2 soukromé)
Střední průmyslové a technické školy 5 (1 soukromá)
Školy se zdravotnickým a sociálním zaměřením 1
Školy s uměleckým zaměřením 2
Ostatní střední odborné školy 2
Střední odborná učiliště 4