Přijímací řízení - výsledky - 2013/2014

Autor: Administrátor

Umístění žáků 9. ročníku 2013/2014

Typ školy Počet žáků
Gymnázia 6
Školy s obchodním a podnikatelským zaměřením 5
Školy se zaměřením na gastronomii, hotelnictví a cestovní ruch 4 (2 soukromé)
Střední průmyslové a technické školy 8
Školy se zdravotnickým a sociálním zaměřením 4
Školy s uměleckým zaměřením 3
Ostatní střední odborné školy 6
Střední odborná učiliště 2