Přijímací řízení - výsledky - 2012/2013

Autor: Administrátor

Umístění žáků 9. ročníku 2012/2013

Typ školy Počet žáků
Gymnázia 8
Školy s obchodním a podnikatelským zaměřením 1
Školy se zaměřením na gastronomii, hotelnictví a cestovní ruch 0
Střední průmyslové a technické školy 7 (1 soukromá)
Školy se zdravotnickým a sociálním zaměřením 3
Školy s uměleckým zaměřením 0
Ostatní střední odborné školy 6 (5 soukromých)
Střední odborná učiliště 1