Přijímací řízení - výsledky - 2011/2012

Autor: Administrátor

Umístění žáků 9. ročníku 2011/2012

Typ školy Počet žáků
Gymnázia 7
Školy s obchodním a podnikatelským zaměřením 3 (1 soukromá)
Školy se zaměřením na gastronomii, hotelnictví a cestovní ruch 6 (4 soukromé)
Střední průmyslové a technické školy 7
Školy se zdravotnickým a sociálním zaměřením 1
Školy s uměleckým zaměřením 1
Ostatní střední odborné školy 5 (1 soukromá)
Střední odborná učiliště 3