Přijímací řízení - výsledky - 2010/2011

Autor: Administrátor

Umístění žáků 9. ročníku 2010/2011

Typ školy Počet žáků
Gymnázia 9
Školy s obchodním a podnikatelským zaměřením 5 (1 soukromá)
Školy se zaměřením na gastronomii, hotelnictví a cestovní ruch 0
Střední průmyslové a technické školy 11 (1 soukromá)
Školy se zdravotnickým a sociálním zaměřením 2
Školy s uměleckým zaměřením 3 (1 soukromá)
Ostatní střední odborné školy 3 (1 soukromá)
Střední odborná učiliště 7 (2 soukromé)