Přijímací řízení - výsledky - 2009/2010

Autor: Administrátor

Umístění žáků 9. ročníku 2009/2010

Typ školy Počet žáků
Gymnázia 8
Školy s obchodním a podnikatelským zaměřením 3 (1 soukromá)
Školy se zaměřením na gastronomii, hotelnictví a cestovní ruch 2 (1 soukromá)
Střední průmyslové a technické školy 11
Školy se zdravotnickým a sociálním zaměřením 3
Školy s uměleckým zaměřením 4 (1 soukromá)
Ostatní střední odborné školy 4 (1 soukromá)
Střední odborná učiliště 4